April 26, 2008

Oud liedje

Mijn oma zong onlangs dit liedje dat zij in de jaren 1920 op school heeft geleerd. Als historicus trok het direct mijn aandacht en aangezien ik de tekst niet op internet vond, zet ik het er nu maar op.

O ik heb u lief, Rotterdam
Met uw drukte en gewoel
Waar het leven zo krachtig in bruist
Koningin aan de Maas
Uit wier golven een lied van glorie en hoop u omruist

In de wedstrijd van handel en scheepvaart
Houdt u fier de vlag onze vaderen omhoog
En uw heden is niet van het verleden ontaard
Dat met roem Hollands naam overtoog

Met verrukking aanschouw ik de groeiende vloot
Die steeds talrijkere havens vervult
Voortgestuwd langs het spoor, door de wateren gebaand
Door uw moed, blijd en geduld

Tweede stad, eerste haven van het dierbaar land
Dat ik dankbaar mijn vaderland noem
En nog vergaart u als weleer, uit de baren der zee
Want er is toch maar één Rotterdam

-

No comments: